Gemeente, Provincie en Overheid

Mobiliteit, duurzaamheid en circulaire economie verbeteren door (real time) meetgegevens

Voor overheidsorganisaties is het belangrijker om meer grip te krijgen op initiatieven, waarbij zij afhankelijk zijn van de samenwerking met ketenpartners. Net als in de private sector spelen overheidsorganisaties een grote rol binnen een veel grotere keten, en zijn zij met het oog op hun eigen functioneren afhankelijk de data en informatie van andere ketenpartners.

Datagedreven sturing binnen gemeentelijke processen leidt niet tot betere samenwerking met haar partners en burgers. Datagedreven inzichten helpen weliswaar om werkprocessen intern te verbeteren, maar door gebrek aan inzicht wordt de impact voor partners en burgers niet effectief bepaald. Het creëren van een valide, goed model heeft alles te maken met de open houding toe naar de ketenpartners. Ketensamenwerking kan alleen tot een succes worden gebracht door data uit interne- en externe processen met elkaar te delen. Veel algoritmen zijn aanwezig, maar juist kwalitatieve data ontbreekt.

Organisaties met een hoge datavolwassenheid kunnen:   

  • sneller vragen van burgers en partners beantwoorden
  • sneller beslissingen nemen
  • sneller innoveren en groeien
  • de klantervaring verbeteren
  • denken vanuit de oplossing
  • groei realiseren in omzet en marktaandeel
  • kortere time-to-market voor nieuwe producten en diensten realiseren
  • business processen optimaliseren
  • betere strategische plannen en rapportages maken